Електроника и Електротехника

Фирма ТОМИС ЕООД предлага широка гама от продукти в областта на електротехниката и електрониката както за индустриална така и за сградна автоматизация.
Предлагаме на нашите клиенти цялостни решения за електро разпределение, защита и контрол.Продуктите ни включват защитна и комутационна апаратура, клеми, съединители, PLC контролери, захранващи блокове, честотни управления, кабели, кабелни аксесоари, датчици, инкрементални енкодери и линии, дисплей, табла и кутии.

Индуктивните датчици се употребяват в дискретната автоматизация и автоматизация на непрекъснато производство. Клъгли, квадратни и правоъгълен тип. Дву и трипроводни индуктивни дачтици.